Menu

  Cestovní pojištění

  V ceně zájezdu není zahrnuto pojištění pro cesty a pobyt v zahraničí, proto doporučujeme v době jejich zakoupení uzavřít cestovní pojištění. V případě požadavku Vám uzavření tohoto pojištění zajistí naše CK.

  Pro tyto účely máme uzavřenou smlouvu s pojišťovnou UNIQA, se kterou jsme pro Vás připravili výhodný balíček pojištění:

  Tabulka tarifů a pojistných částek

  K7S

  Dospělý 48 Kč/den

  Dítě do 18 let 28 Kč/den

  Pojištění léčebných výloh 7 000 000,-Kč
  Akutní zubní ošetření 7 000 000,-Kč
  Pojištění asistenčních služeb 7 000 000,-Kč
  Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb –
  max. plnění
  7 000 000,-Kč
  Součástí pojištění asistenčních služeb jsou: 7 000 000,-Kč
  - náklady na repatriaci pojištěného 7 000 000,-Kč
  - náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného 7 000 000,-Kč
  - náklady na vyslání opatrovníka 140 000,-Kč
  - zachraňovací náklady 500 000,-Kč
  Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu 150 000,-Kč
  Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu 300 000,-Kč
  Úrazové pojištění - nemocniční odškodné (hospitalizace úraz + nemoc) 300,-Kč / den
  Úrazové pojištění – denní odškodné nesjednáno
  Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby 1 000 000,-Kč
  Připojištění zavazadel 15 000,-Kč
  5 000,-Kč/položka v
  zavazadle
  Připojištění zimních sportů ANO
  Připojištění nebezpečných sportů ANO
  Pojištění náhrady dovolené – 80 % max. však do výše PČ 15 000,-Kč
  Pojištění stornovacích poplatků – 80 % max. však do výše PČ 15 000,-Kč

  Povinná karanténa – ubytování a strava                                     2 500,-Kč/den (celkem
                                                                                                        do 30 000,-Kč)

  Povinná karanténa – doprava                                                        20 000,-Kč

       

  Pojistnou událostí z pojištění stornovacích poplatků je také preventivní karanténa pojištěného v souvislosti s COVID-19, která mu byla nařízena orgánem ochrany veřejného zdraví před nástupem cesty a která zasahuje do původně plánovaného termínu cesty. Uzavření hranic (případně zákaz cestování/vstupu do cílové oblasti) nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

   

  Při každé škodní události musí pojištěná osoba popř. pojistník zaslat pojistiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů po ukončení pojištěné cesty, řádně vyplněný formulář „Oznámení pojistné události“
  potvrzený pojistníkem včetně další předepsané dokumentace na adresu: UNIQA pojišťovna, a.s., oddělení cestovního pojištění, Evropská 136, 160 12 Praha 6.