Menu

    Ostrov Cres

    Zvlněná krajina rozdělená stovkami kamenných zídek na malé pastviny v každé z nich žije několik ovcí měnících se občas v kamzíky a přeskakujících k sousedům, supi a krkavci rvoucí mršinu v hluboké a nepřípustné rokli, nádherný rozhled ze sedla Križić a příjemné koupání na dlouhých plážích – i tak mohou vypadat dojmy z pobytu na ostrově Cres, který se nachází v severozápadní části vnějšího pásu Kvarnerských ostrovů. Zaujímá rozlohu 404 km², takže je po Krku druhým největším ostrovem v souostroví. Pobřeží není příliš členité a proti jiným jadranským souostrovím je v jeho okolí jen málo menších ostrůvků. Cres původně tvořil jeden celek s ostrovem Lošinj, kvůli námořní dopravě však byl mezi nimi vykopán 11 m široký Osorský průplav, ostrovy jsou nyní spojeny mostem.  Největší a nejvýznamnější městečko na ostrově Cres se nachází v jeho střední části u hluboké a chráněné zátoky. Původní osídlení sahá do hluboké minulosti a již v antických dobách bylo městečko významným obchodním přístavem. Jeho dnešní tvářnost pochází z doby benátské nadvlády, kdy také získalo statut města, a kdy bylo sídlem benátské správy pro okolní ostrovy.

     Starší část města, pro kterou je charakteristická spleť úzkých uliček, je obklopena hradbami pocházejícími ze 14. a 16. stol.  Na nábřeží v blízkosti přístavu se nachází několik významných staveb, jako např. Knížecí palác, městská lodžie, radnice a hodinová věž – všechny stavby pocházejí z období benátské správy. Na náměstí si můžeme prohlédnout goticko-renesanční kostel Panny Marie Sněžné z 15. stol., v sousední faře pak několik cenných obrazů. Za někdejším špýcharem se nachází malé náměstí, kde stojí gotický palác rodu Petrisů, románsko-gotický kostel sv. Isidora a několik románských kostelík. Za hradbami města můžeme navštívit františkánský klášter, pocházející ze 14. a 15. stol.

    Pokud hledáte romantickou dovolenou, ostrov Cres je pravá volba. Krásné klidné místo v divoké přírodě, kde naleznete dlouhé pláže. Ostrov Cres je výborně dostupný z České republiky.